Frivilligcenter

Hjælp og Service

Stigruppe

Stigruppen Egetoft blev etableret i 2010.

Stigruppen består af 8 medlemmer.

Stigruppen har ansvaret for de 4 Spor i Egtvedområdet.

Stigruppen står for oprettelse af nye spor i området, samt har et tæt samarbejde med Vejle kommunes Friluftsliv omkring Kong Ran ruten og de øvrige spor i området.

Gruppen sørger for at sporene har en god standard, græsslåning, udtynding af buske, træer etc.

Gruppen etablerer nye spor i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt Vejle kommune. Disse finansierer etablering af nye spor.

Gruppen får ikke tilskud til driften, som vi forsøger at søge tilskud til ved private og sponsorer.

Stigruppen sørger for jævnlig kontakt til de forskellige lodsejere med henblik på at bevare det gode naboskab.

Værktøjskassen

Når kræfterne ikke længere er som før, kan selv små opgaver blive store. hvis du har brug for hjælp til at flytte havemøbler og altankasser tilbage i skuret for vinteren, mangler hjælp til udskiftning af en pære, få hængt et billede op, eller lappet din cykel?

Frivilligcenter Egtveds frivillige handymænd i ”værktøjskassen” er parate til at give en GRATIS hånd til pensionister og efterlønnere.

Ring til Egetoft på tlf. 2967 3681 og vi videreformidler til Handymændene.

Egtvedgruppen

Egtvedgruppen blev etableret i 1998.

Egtvedgruppen er en del af Egetoft Aktivitet og Træning samt FrivilligCenter Egtved.

Egtvedgruppens primære formål er at udøve frivilligt socialt arbejde af ældre og for ældre.


Egtvedgruppen styres af et aktivitetsudvalg som i samarbejde med Egetoft planlægger gruppens aktiviteter.

Dette søges opnået ved:

  • At Egtvedgruppen gennem aktiviteter fremmer livskvalitet for både brugere og hjælpere
  • At udøve besøgstjeneste, indkøbshjælp, ledsagelse i Egtved
  • At tilbyde stolegymnastik i Ødsted/Jerlev samt Egtved
  • At arrangere udflugter samt julemøde

Bisidderordning

Har du brug for en bisidder, f. eks. til et møde med

de kommunale myndigheder eller lignende, kan

Frivilligcenter bistå.

Kontakt Villy Nielsen på tlf. 6171 1275.

Ledsagerordning

Denne aktivitet er p.t. ikke med i tilbud fra Frivilligcenteret

Høreomsorg

Demenskonsulent

Myndighedshjælp