CENTER RÅDET

Centerrådet

Centerrådet skal i samarbejde med ledelsen og personalet på Egetoft medvirke til at skabe de bedst mulige forhold for brugerne. Medvirke til, at skabe og iværksætte nye initiativer og aktiviteter.

Medlemmer af Centerrådet:

Kent Jensen

Børge Lund Sørensen

Inger Juhl-Pedersen

Britt Bach Poulsen

Eva Søndergaard, næstformand

Villy Nielsen, formand